NPDI

DSS Stredisko Detva je zapojené do Národného projektu deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb.

Čo to znamená v praxi?

Podľa oficiálnej stránky NPDI deinštitucionalizácia znamená pre ľudí so zdravotným postihnutím a ostatné osoby žijúce v inštitúciách možnosť žiť nezávislý život – možnosť žiť svoj život podľa svojich predstáv a rozhodovať o ňom. Sú to úplne obyčajné veci, ktoré sú pre väčšinu z nás samozrejmosťou. Ráno sa zobudiť sám vo vlastnej izbe alebo s partnerom či spolubývajúcim, ktorého sme si sami vybrali. Dať si obľúbené raňajky, obliecť si, čo sa mi páči, rozhodnúť o svojom výzore, ísť do práce, školy, na prechádzku. Poobede ísť na stretnutie s kamarátmi, kávu, do kina alebo na nákupy. Jednoducho prežiť úplne normálny deň, nad ktorým sa bežne človek ani nezamýšľa.

Žiť v inštitúcii je, ako by ste bývali celý život v internáte. Pre širokú verejnosť teda znamená deinštitucionalizácia prijatie a rešpektovanie ľudí so zdravotným postihnutím ako ľudí, ktorí majú rovnaké ľudské práva a slobody, prirodzenú dôstojnosť. Nejde iba o to, že sa presťahujú z veľkej neútulnej budovy (inštitúcie) na okraji mesta do malých jednoduchých domov alebo bytov v našom susedstve. Ide o to, aby sme zmenili náš vzťah k ľuďom odkázaným na podporu spoločnosti.

Takže ešte raz, čo je deinštitucionalizácia alebo DI? DI znamená, že každý z nás má mať právo rozhodovať o sebe, o mieste, kde chce žiť, kedy a aké jedlo chce jesť, mať právo pracovať a využívať všetky možnosti, ktoré komunita poskytuje. Tak by to malo byť aj v prípade ľudí so zdravotným postihnutím. (spracované podľa stránky NPDI).

Stredisko Detva poskytuje starostlivosť prijímateľom od 3- do 25 rokov vrátane. Deinštitucionalizácia má teda u nás osobitý charakter. Naším zámerom je čo najväčšia možná podpora mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením aby boli kompetentní viesť samostatný a plnohodnotný život a mali dostatočnú oporu blízkeho okolia aj širšej komunity. Chceme, aby život našich prijímateľov čo do najväčšej možnej miery zodpovedal prirodzenému spôsobu života ich rovesníkov.

Tomu zodpovedá aj vízia služieb definovaná v našom transformačnom pláne.

Transformačný plán DSS Detva