Opatrenia COVID 19

Vzhľadom na aktuálnu situáciu so zvýšeným výskytom pozitívne testovaných občanov na území celej SR a na základe záverov Krízového štábu BBSK z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19 a príkazu zvýšiť ochranu prijímateľov DSS DETVA prijímame nasledovné OPATRENIA:

 

  • návštevy v DSS sú umožnené za dodržiavania prísnych epidemiologických opatrení
  • v prípade vychádzok prijímateľov mimo DSS, zabezpečiť ich zvýšenú ochranu (rúška, dezinfekcia rúk po príchode do DSS) tak, aby sa preventívne predišlo ich prípadnému ohrozeniu COVID-19
  • odporúčame realizovať vychádzky a pobyt vonku len do záhrady a na terasy DSS
  • venovať zvýšenú pozornosť prvotným príznakom ochorenia COVID-19
  • pravidelne monitorovať zdravotný stav prijímateľov a zamestnancov v DSS, ŠZŠ pre žiakov s TP a SSŠ DETVA
  • zvýšiť hygienicko-epidemiologické opatrenia. V priestoroch so zvýšenou komunikáciou osôb používať germicídne žiariče a pravidelne vetrať. Dekontaminovať plochy postrekom a oterom.
  • pri potvrdení pozitívneho výsledku na SARS-CoV-2 variant Omicron u prijímateľa postupujeme v súlade so semafórom Pandemického plánu MPSVaR SR pre prípad pandémie a s odporúčaniami príslušného RÚVZ.

 

V DETVE, 09. 02. 2022                              

 

Všetky informácie o ochorení COVID-19 a očkovaní: https://www.health.gov.sk/Clanok?Hlavna-sprava-COVID-19

Čestné prehlásenie DSS Detva