Opatrenia COVID 19

Opatrenia COVID 19

usmernenie-poskytovatelov-socialnych-sluzieb-aktualiz-15-5-2023.pdf (mpsvr.sk)

Od pondelka 15.5.2023 sa ruší Vyhláška  35/2022 Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest.

Prekrytie horných dýchacích ciest v zariadeniach sociálnych služieb už nebude povinné. Aj napriek tomu, hlavný hygienik SR odporúča nosenie respirátora návštevníkom ZSS z dôvodu zraniteľnosti niektorých skupín prijímateľov sociálnej služby (s akútnymi či chronickými ochoreniami, imunokompromitované osoby, osoby vo vyššom veku).

 

Ďalšie odporúčania hlavného hygienika nájdete na odkaze:    https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=5665:respiratory-prestanu-by-povinne-pripominame-situacie-kedy-ma-dobrovona-ochrana-naalej-vyznam&catid=56:tlaove-spravy&Itemid=62 , ktorý je uvedený aj v usmernení.

Usmernenie pre poskytovateľov sociálnych služieb v súvislosti s výskytom COVID – 19 (aktualizácia k 13. 4. 2023)

https://www.employment.gov.sk/sk/koronavirus-pracovna-socialna-oblast/socialne-sluzby/ 

priloha-7-1-sprava-ukonceni-mimoriadnej-situacie (1)

priloha-c-7-sprava-mimoriadnej-udalosti (2)

usmernenie-poskytovatelov-socialnych-sluzieb-aktualiz-13-4_

 

Vzhľadom na aktuálnu situáciu so zvýšeným výskytom pozitívne testovaných občanov na území celej SR a na základe záverov Krízového štábu BBSK z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19 a príkazu zvýšiť ochranu prijímateľov DSS DETVA prijímame nasledovné OPATRENIA:

 

  • návštevy v DSS sú umožnené za dodržiavania prísnych epidemiologických opatrení
  • v prípade vychádzok prijímateľov mimo DSS, zabezpečiť ich zvýšenú ochranu (rúška, dezinfekcia rúk po príchode do DSS) tak, aby sa preventívne predišlo ich prípadnému ohrozeniu COVID-19
  • odporúčame realizovať vychádzky a pobyt vonku len do záhrady a na terasy DSS
  • venovať zvýšenú pozornosť prvotným príznakom ochorenia COVID-19
  • pravidelne monitorovať zdravotný stav prijímateľov a zamestnancov v DSS, ŠZŠ pre žiakov s TP a SSŠ DETVA
  • zvýšiť hygienicko-epidemiologické opatrenia. V priestoroch so zvýšenou komunikáciou osôb používať germicídne žiariče a pravidelne vetrať. Dekontaminovať plochy postrekom a oterom.
  • pri potvrdení pozitívneho výsledku na SARS-CoV-2 variant Omicron u prijímateľa postupujeme v súlade so semafórom Pandemického plánu MPSVaR SR pre prípad pandémie a s odporúčaniami príslušného RÚVZ.

 

V DETVE, 09. 02. 2022                              

Oznámenie o zrušení pandemického ošetrovného a súvisiacich povinnostiach ZSS od 1.9.2023 (4.8.2023)

Link: https://www.mpsvr.sk/sk/koronavirus-pracovna-socialna-oblast/socialne-sluzby/

 

Usmernenie pre poskytovateľov sociálnych služieb v súvislosti s výskytom COVID – 19 (aktualizácia k 16. 8. 2023)   –    v prílohe

Link: https://www.mpsvr.sk/files/sk/uvodna-stranka/koronavirus-pracovna-socialna-oblast/socialne-sluzby/socialne-sluzby/usmernenie-poskytovatelov-socialnych-sluzieb-aktualiz-16-8-2023.pdf

usmernenie-poskytovatelov-socialnych-sluzieb-aktualiz-16-8-2023

Všetky informácie o ochorení COVID-19 a očkovaní: https://www.health.gov.sk/Clanok?Hlavna-sprava-COVID-19

Čestné prehlásenie DSS Detva