O nás

Domov sociálnych služieb (ďalej DSS) v Detve je rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou. Zriaďovateľom je Banskobystrický samosprávy kraj. DSS tvoria od mája 2011 dve strediská:

Stredisko DSS Detva
Pionierska 850/13
962 12 Detva

Kontakt: 045/5249241-6

Stredisko DSS Piešť
Piešť II. č. 128
962 12 Detva

Kontakt: 045/5455456

Stredisko DSS Detva poskytuje sociálne služby zdravotne postihnutým deťom a mládeži s mentálnym postihnutím a s duševnými poruchami vo veku od 3 do 25 rokov (vrátane), ambulantnou formou (od pondelka do piatku). Kapacita zariadenia je 40 miest.

Budova Strediska DSS Detva sa nachádza v meste Detva, v blízkosti budov občianskeho vybavenia (autobusová stanica, ÚPSVR, Spojená škola DETVA, Gymnázium DETVA, Základná škola s materskou školou A. Vagača DETVA, Kultúrne centrum A. Sládkoviča, VÚB, polícia, nákupné centrá ). Súčasťou areálu je veľká záhrada, ktorá sa využíva na pohybové, športové a voľnočasové aktivity.

Stredisko DSS Piešť poskytuje sociálne služby zdravotne postihnutým občanom (mužom) s duševnými poruchami a poruchami správania celoročnou formou pobytu. Viac informácií sa nachádza na webovej stránke www.dsspiestdetva.sk

 

Sprievodca DSS Detva