Kontakt

Kontakt:

Štatutárny zástupca:
Mgr. Mária Gibaľová

Adresa:

Domov sociálnych služieb Detva
Pionierska 850/13
962 12 Detva

Telefónne čísla:

Riaditeľka: 045/52 49 241
Ekonómka: 045/52 49 242
Oddelenie: 045/52 49 243
Oddelenie: 045/52 49 24
Oddelenie: 045/52 49 245
Kuchyňa: 045/ 52 49 246
Mobil: 0911 239 222

E-maily:

dss@dssdetva.sk
riaditelka@dssdetva.sk

 

KDE NÁS NÁJDETE