Naši sponzori

Sponzori DSS Detva v roku 2022

Národná banka Slovenska – finančný dar 2 000 € na obnovu interiérového vybavenia – nákup elektricky polohovateľných postelí s antidekubitnými matracmi

Mesto Hriňová – 500 € – dotácia z rozpočtu mesta na nákup edukačných pomôcok v rámci projektu „Hravé učenie“

Nadácia Henkel Slovensko –poskytnutie finančného príspevku 300 € na projekt „Sila byliniek“ – nákup vyvýšeného záhonu

 

Sponzori DSS Detva v roku 2021

 

Mesto Hriňová – 430 € dotácia z rozpočtu mesta na nákup detskej rehabilitačnej stoličky

Mesto Detva – 200 € dotácia z rozpočtu mesta na nákup odbornej literatúry

Nadácia TESCO – 1300 € na vytvorenie exteriérovej relaxačnej zóny

 

OZ Úsmev na tvári prostredníctvom Nadácie Volkswagen a rodiny Kemlágovej – 2340 € na vytvorenie multisenzorickej učebne