Naši sponzori

Sponzori DSS Detva v roku 2021

 

Mesto Hriňová – 430 € dotácia z rozpočtu mesta na nákup detskej rehabilitačnej stoličky

Mesto Detva – 200 € dotácia z rozpočtu mesta na nákup odbornej literatúry

Nadácia TESCO – 1300 € na vytvorenie exteriérovej relaxačnej zóny

 

OZ Úsmev na tvári prostredníctvom Nadácie Volkswagen a rodiny Kemlágovej – 2340 € na vytvorenie multisenzorickej učebne