PROGRAMOVANIE HARDWARE – technických zariadení „Micro:bit“

V stredu 26.05.2021 do DSS zavítali pod vedením pani učiteľky Ing. Márie Zacharovej štyria študenti 1. ročníka Spojenej školy v Detve. V rámci ich projektu „Programovanie hardware (Micro:bit)“ nám prišli odprezentovať technické zariadenia s netradičným názvom „Micro:bit“, ktoré fungujú na základe určitých kódov zadaných v systéme počítača.

V rámci ich prezentácie sa prijímatelia sociálnych služieb oboznámili so základmi ich fungovania, a popritom mali možnosť s nimi podľa daných inštrukcií manipulovať. Touto cestou chceme ešte raz poďakovať Spojenej škole v Detve, pani učiteľke Ing. Márie Zacharovej a jej študentom za príjemnú prezentáciu technických zariadení „Micro:bit“ 🙂

Text a foto: Mgr. Jana Vilhanová, sociálna pracovníčka