Deň Zeme

22. apríl je deň svetovej oslavy života, prírody, a životného prostredia na našej planéte. Deň Zeme vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia a začal sa oslavovať od roku 1970. Aj my v DSS Detva sme sa v tento deň venovali aktivitám, ktoré priblížili deťom ochranu prírody, pri ktorých sa učili a zabávali zároveň. Zamerali sme sa aj na pobyt v záhrade, kde sme spoznávali kvietky, stromy, zbierali sme drobné odpadky a pripravovali sme si záhony na výsadbu byliniek a zeleniny. Za poskytnutie pestrého edukačného materiálu, ktorý nám poskytol nielen vedomosti, ale oslovil aj emocionálnu stránku veľmi pekne ďakujeme

Národnému lesníckemu Centru vo Zvolene – p. Ing. Veronike Jaloviarovej.