Tlačiť

Domov sociálnych služieb Detva

 

POČAS OPATRENÍ KORONAVÍRUSU:

 

Dôležité telefónne čísla klikni sem

 

 

 

Domov sociálnych služieb (ďalej DSS) v Detve je rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou. Zriaďovateľom je Banskobystrický samosprávy kraj. DSS tvoria od mája 2011 dve strediská:


Stredisko DSS Detva

Pionierska 850/13

962 12 Detva

Kontakt: 045/5249241-6Stredisko DSS Piešť

Piešť II. č. 128

962 12 Detva

 

Kontakt: 045/5455456

 

 

Stredisko DSS Detva poskytuje sociálne služby zdravotne postihnutým deťom a mládeži s mentálnym postihnutím a s duševnými poruchami vo veku od 3 do 25 rokov (vrátane), ambulantnou formou a týždennou pobytovou formou (od pondelka do piatku).Kapacita zariadenia je 45 miest (40 miest pre ambulantnú sociálnu službu a 5 miest pre týždennú pobytovú formu sociálnej služby).

Budova Strediska DSS Detva sa nachádza v meste Detva, v blízkosti budov občianskeho vybavenia (autobusová stanica, ÚPSVR, Spojená škola DETVA, Gymnázium DETVA, Základná škola s materskou školou A. Vagača DETVA, Kultúrne centrum A. Sládkoviča, VÚB, polícia, nákupné centrá ). Súčasťou areálu je veľká záhrada, ktorá sa využíva na pohybové, športové a voľnočasové aktivity.

 

Stredisko DSS Piešť poskytuje sociálne služby zdravotne postihnutým občanom (mužom) s duševnými poruchami a poruchami správania celoročnou formou pobytu. Viac informácií sa nachádza na webovej stránke www.dssdetvapiest.sk