Tlačiť

 

Link COVID:

https://www.employment.gov.sk/sk/koronavirus-pracovna-socialna-oblast/socialne-sluzby/

 

Ďakujeme za pomoc v období pandémie

Rok 2020 si všetci budeme pamätať hlavne ako rok poznačený pandémiou Covid – 19. Ťažká situácia, v ktorej sme sa ocitli sa nevyhla ani zariadeniam sociálnych služieb. Zvýšené nároky na hygienu a dezinfekciu, rizikové skupiny prijíateľov sociálnej služby, stres a neustále zmeny epidemiologickej situácie – to všetko si vyžiadalo zvýšené úsilie v záujme udržania kvality poskytovaných služieb a prevencie šírenia vírusových ochorení.

Aj keď ešte nie sme z najhoršieho vonku a šírenie ochorenia je opäť na vrchole, chceme už teraz poďakovať všetkým, vďaka ktorým máme ochranné prostriedky, pomáhajúce chrániť našich prijímateľov a zamestnancov v stredisku Detva a Piešť.

Finančné prostriedky na nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov poskytla Domovu sociálnych služieb nadácia Tatra banky. Vďaka Nadácii Orange a spoločnosti Henkel cez program Henkel seniorom sme získali ďalšie dezinfekčné prostriedky a germicídny žiarič zabezpečujúci dezinfekciu povrchov a vzduchu. Germicídny žiarič sme mohli zakúpiť aj vďaka finančnej dotácii mesta Hriňová.

Vďaka patrí aj občianskemu združeniu Úsmev na tvári, ktoré prostredníctvom zapojenia sa do grantových výziev nadácie Orange a nadácie EPH získalo parné čističe, čističku vzduchu a germicídne žiariče, ktoré umožnilo využívať v priestoroch Domova sociálnych služieb.

Získané ochranné prostriedky zabezpečujú bezpečné a čisté prostredie pre prijímateľov v strediskách Detva a Piešť, ktorí patria z hľadiska vírusových ochorení k rizikovým skupinám kvôli veku, imunologickým deficitom a komorbidite.

 

Ďakujeme J