Tlačiť

 

 

Čestné vyhlásenie prijímateľa sociálnej služby o zdravotnom stave klienta a osôb, s ktorými je v styku


 

Čestné vyhlásenie pri vstupe