Tlačiť

 

ETICKÝ KÓDEX VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA


 

SÚHRNNÉ SPRÁVY:


2019

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami rovnými a vyššími ako 5000 eur bez DPH §117.

 

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou a podlimitných zákazkách s cenami rovnými a vyššími ako 5000 eur bez DPH § 111.

 

Súhrnná správa o zmluvách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 eur s DPH § 10.

 

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami rovnými a vyššími ako 5000 eur bez DPH.

 

Súhrnná správa o zmluvách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 eur s DPH.

 

2020

Súhrnná správa o zmluvách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 eur s DPH.

 

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami rovnými a vyššími ako 5000 eur bez DPH.

 

Súhrnná správa § 10 za III. Q 2020-služby

 

Súhrnná správa § 10 za III. Q 2020 tovary

 

Súhrnná správa § 10 za III. Q 2020 práce

 

Súhrnná správa § 117 za III. Q 2020 práce

 

Súhrnná správa § 117 za III. Q 2020 tovary

 

Plán verejného obstarávania na rok 2021

 

2021

Súhrnná správa za IV. Q 2020 § 117-tovary

 

Súhrnná správa za IV. Q 2020 § 10 -práce- zmluvy od 1000,-- €

 

Súhrnná správa za IV. Q 2020 § 10 -služby- zmluvy od 1000,-- €

 

Súhrnná správa za IV. Q 2020 § 10-tovary zmluvy od 1000,-- €

 

Súhrnná správa za IV. Q 2020 § 117-služby

 

Súhrnná správa I. Q 2021 § 10 - práce

 

Súhrnná správa za I. Q 2021 § 10 - služby

 

Súhrnná správa za II. Q 2021 § 10-tovary zmluvy od 1000,-- €


Informácia pre občana

 

 

EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY

 

 

 

 

 

 

 

KOLEKTÍVNA ZMLUVA ZA ROK 2019