Tlačiť

ETICKÝ KÓDEX VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

 

2019

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami rovnými a vyššími ako 5000 eur bez DPH §117.

 

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou a podlimitných zákazkách s cenami rovnými a vyššími ako 5000 eur bez DPH § 111.

 

Súhrnná správa o zmluvách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 eur s DPH § 10.

 

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami rovnými a vyššími ako 5000 eur bez DPH.

 

Súhrnná správa o zmluvách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 eur s DPH.

 

2020

Súhrnná správa o zmluvách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 eur s DPH.

 

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami rovnými a vyššími ako 5000 eur bez DPH.

 

 

 

Informácia pre občana

 

 

EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY

 

 

 

 

 

KOLEKTÍVNA ZMLUVA ZA ROK 2019

 

 

 

 

PONUKA PREBYTOČNÉHO MAJETKU


Ponuka prebytočného majetku 2018

 

Ponuka prebytočného majetku 2019


Ponuka prebytočného majetku 2020