PDF Tlačiť E-mail

Podmienky prijatia do DSS

 

Prijímanie občanov do zariadení sociálnych služieb  prebieha v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách  a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a Smernice č. 001/2016/ODDSSZ "Postup prijímania a predvolávania občanov do zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK."

Podrobnejšie informácie o podmienkach prijatia do DSS Detva získate:

osobne na adrese:

ÚBBSK, Oddelenie sociálnych služieb a zdravotníctva, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica

telefonicky na telefónnych číslach:

048/4325 596 - JUDr. Mgr. Silvia Lorencová (odborná referentka pre sociálne služby pre okresy: Banská Bystrica, Brezno, Žiar nad Hronom)

048/4325 129 - Ing. Janka Bartová (odborná referentka pre sociálne služby pre okresy: Banská Štiavnica, Lučenec, Revúca, Rimavská Sobota, Zvolen)

048/4325 151 - Mgr. Jana Hrončeková (odborná referentka pre sociálne služby pre okresy: Detva, Krupina, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Žarnovica)

na internetovej stránke:

https://www.bbsk.sk/Ob%C4%8Dan/Soci%C3%A1lneslu%C5%BEby.aspx


Základné sociálne poradenstvo pri úkonoch spojených so získaním sociálnej služby Vám naďalej poskytneme na adrese: DSS Detva, Pionierska 850/13, Detva alebo telefonicky na telefónnom čísle: 045/52 49 243.

 

 

Poradovník čakateľov

Poradovník čakateľov na poskytovanie sociálnej služby v Stredisku DSS Detva, Pionierska 850/13, Detva vedie od 1.3.2016 Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja a je zverejnený na internetovej stránke:

https://www.bbsk.sk/Ob%C4%8Dan/Soci%C3%A1lneslu%C5%BEby/Inform%C3%A1ciaoporadovn%C3%ADkochvZSS.aspx

 

 

Tlačivá

potrebné pri posudzovaní odkázanosti na sociálnu službu a umiestňovaní do ZSS nájdete na internetovej stránke:

https://www.bbsk.sk/%C3%9Arad/Tla%C4%8Div%C3%A1/Soci%C3%A1lneslu%C5%BEby.aspx

 

 

 

 

 

Novinky a akcie

Kvíz 2018

Čítať celý článok...
 
Cestuj, poznávaj, pomáhaj!

Čítať celý článok...
 
Žijeme s autizmom

Čítať celý článok...
 
"Ja a moje peniaze"

Čítať celý článok...
 
Ranč Hafernik

Čítať celý článok...

Anketa

Páči sa Vám obsah našej stránky?
 

Kto je online

Máme online 14 hostí 
Prevádzkované na Joomla!.                                                     Vyhovuje špecifikácii XHTML a CSS.