PDF Tlačiť E-mail

Podmienky prijatia do DSS

 

Prijímanie občanov do zariadení sociálnych služieb  prebieha v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách  a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a Smernice č. 001/2016/ODDSSZ "Postup prijímania a predvolávania občanov do zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK."

Podrobnejšie informácie o podmienkach prijatia do DSS Detva získate:

osobne na adrese:

ÚBBSK, Oddelenie sociálnych služieb a zdravotníctva, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica

telefonicky na telefónnych číslach:

048/4325 596 - JUDr. Mgr. Silvia Lorencová (odborná referentka pre sociálne služby pre okresy: Banská Bystrica, Brezno, Žiar nad Hronom)

048/4325 129 - Ing. Janka Bartová (odborná referentka pre sociálne služby pre okresy: Banská Štiavnica, Lučenec, Revúca, Rimavská Sobota, Zvolen)

048/4325 151 - Mgr. Jana Hrončeková (odborná referentka pre sociálne služby pre okresy: Detva, Krupina, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Žarnovica)

na internetovej stránke:

https://www.bbsk.sk/Ob%C4%8Dan/Soci%C3%A1lneslu%C5%BEby.aspx


Základné sociálne poradenstvo pri úkonoch spojených so získaním sociálnej služby Vám naďalej poskytneme na adrese: DSS Detva, Pionierska 850/13, Detva alebo telefonicky na telefónnom čísle: 045/52 49 243.

 

 

Poradovník čakateľov

Poradovník čakateľov na poskytovanie sociálnej služby v Stredisku DSS Detva, Pionierska 850/13, Detva vedie od 1.3.2016 Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja a je zverejnený na internetovej stránke:

https://www.bbsk.sk/Ob%C4%8Dan/Soci%C3%A1lneslu%C5%BEby/Inform%C3%A1ciaoporadovn%C3%ADkochvZSS.aspx

 

 

Tlačivá

potrebné pri posudzovaní odkázanosti na sociálnu službu a umiestňovaní do ZSS nájdete na internetovej stránke:

https://www.bbsk.sk/%C3%9Arad/Tla%C4%8Div%C3%A1/Soci%C3%A1lneslu%C5%BEby.aspx

 

 

 

 

 

Novinky a akcie

Žijeme s autizmom

Čítať celý článok...
 
"Ja a moje peniaze"

Čítať celý článok...
 
Ranč Hafernik

Čítať celý článok...
 
Lesnícke dni 2018

Čítať celý článok...
 
Týždeň mozgu 2018

Čítať celý článok...

Anketa

Páči sa Vám obsah našej stránky?
 

Kto je online

Máme online 13 hostí 
Prevádzkované na Joomla!.                                                     Vyhovuje špecifikácii XHTML a CSS.