PDF Tlačiť E-mail

OZ MAGIKOS

 

Základným cieľom občianskeho združenia s názvom MAGIKOS je aktívne napomáhať rozvoju handicapovaných detí a mládeže prostredníctvom podpory ich výchovy a vzdelávania v školskom veku i po ukončení povinnej školskej dochádzky, podporovať aktivity smerujúce k riešeniu problémov v tejto oblasti so zameraním na pôsobenie a činnosť Špeciálnej základnej školy pre telesne postihnutých, Pionierska 850/13, Detva a klientov DSS Detva, pomôcť skvalitniť život handicapovaných, aby pasívne neočakávali pomoc od okolia v situáciách, ktoré dokážu zvládnuť sami, resp. s minimálnou pomocou.

 

Pri napĺňaní cieľa sa bude združenie venovať:

- ochrane a podpore zdravia a vzdelávania handicapovaných detí a mládeže,

- skvalitneniu výchovy a vzdelávania handicapovaných detí,

- zlepšeniu materiálno-technického vybavenia špeciálnej školy a DSS, zabezpečovaniu moderných učebných pomôcok, didaktickej techniky, kompenzačných a rehabilitačných pomôcok,

- poradenskej činnosti pre žiakov, klientov, rodičov, učiteľov a iných odborníkov, ktorí pracujú s handicapovanými deťom, organizácii seminárov, konferencií, kurzov a školení na podporu starostlivosti o handicapované deti a mládež, tak pre odborníkov ako aj pre rodičov a širokú verejnosť,

- riešeniu výchovných a vzdelávacích problémov u handicapovaných detí a mládeže,

- zlepšeniu životného prostredia detí v škole a Domove sociálnych služieb,

- rozvoju záujmovej činnosti detí a mládeže pri organizovaní a iných záujmových činností,

- organizovaniu zábavných a športových súťaží,

- zabezpečovaniu poradenstva pre voľbu zamestnania po ukončení povinnej školskej dochádzky, možnosť profesijnej orientácie (akým smerom sa uberať do budúcnosti, ako sa v živote môžem uplatniť),

- realizácii aktivít na odstránenie segregácie a izolovanosti handicapovaných detí a mládeže, vytváraniu nových foriem integrácie handicapovaných detí a mládeže medzi intaktnú populáciu,

- poskytovaniu možnosti overiť si naučené zručnosti v praxi zážitkovou formou,

- znižovaniu komunikačných bariér,

- prispievaniu k zlepšeniu medziľudských vzťahov,

- poskytnutiu priestoru na prežívanie pocitov úspešnosti, sebarealizácie a užitočnosti handicapovaným deťom a mládeži tak, ako ich zdraví vrstovníci (zvyšovanie sebavedomia).

 

Srdečne ďakujeme za skvalitnenie života detí s postihnutím v záujme ich ďalšieho vývinu, spoločenského uplatnenia a úspešnej integrácie prostredníctvom poskytnutých finančných prostriedkov (2% z dane).

 

Novinky a akcie

O troch grošoch

Čítať celý článok...
 
September 2017

Čítať celý článok...
 
Perníková chalúpka

Čítať celý článok...
 
Karnevalové variácie

Čítať celý článok...
 
Zimné radovánky

Čítať celý článok...

Anketa

Páči sa Vám obsah našej stránky?
 

Kto je online

Máme online 3 hostí 
Prevádzkované na Joomla!.                                                     Vyhovuje špecifikácii XHTML a CSS.