Farebný svet v nás

Domov sociálnych služieb v Detve sa snaží neustále zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb, rozširovať ponuku svojich činností pre prijímateľov sociálnej služby a sledovať aktuálne metódy práce s postihnutými. Uvedené by často nebolo možné bez finančných prostriedkov poskytovaných nadáciami prostredníctvom grantových programov.

 

V septembri 2018 sa v Domove sociálnych služieb začal realizovať dlhodobý projekt „Farebný svet v nás“, ktorý sumou 1990€ podporila Nadácia Volkswagen Slovakia.

V zariadení je už dlhodobo využívaný Snoezelen koncept, ktorý sa osvedčil pri práci s postihnutými deťmi a mládežou každého veku. Rozhodli sme sa tento koncept naplno rozvinúť a využiť ho v našej každodennej práci. Snoezelen slúži v DSS na relaxačné, vzdelávacie i terapeutické účely. Hlavným cieľom Snoezelen je zlepšenie kvality života a rozvoj osobnosti u ľudí s postihnutím.

Snoezelen je metóda vyžadujúca príjemné a upravené prostredie a cielene vytvára širokú ponuku zmyslových podnetov, ktoré pôsobia uvoľňujúco ale aj stimulujúco.

V Domove sociálnych služieb je Snoezelen biela miestnosť využívaná už od roku 2013 s pozitívnym ohlasom. Cieľom projektu „Farebný svet v nás“ bolo rozšíriť koncept vytvorením Snoezelen kútikov – oddychových zón v celom interiéri budovy. Hneď v októbri po zakúpení Snoezelen setu na lôžku sme zriadili prvý kútik. Je prispôsobený a inštalovaný na zdravotnej posteli, slúži hlavne pre imobilné a ležiace deti. Ďalšie kútiky sme vytvárali postupne po zakúpení ďalších komponentov, ako sú vibračné a taktilné pomôcky, aromadifuzéry a závesné kreslá. Snoezelen kútiky sú rozmiestnené v celej budove, aby v rámci denných aktivít slúžili všetkým a navodzovali príjemnú atmosféru.

Pri pobyte v takto upravenom prostredí sa deťom ponúkajú zmyslové stimuly, zaujímavé a jednoduché zároveň, ktoré upokojujú, ale aj vzbudzujú zvedavosť a záujem a vyvolajú v nich nezvyčajný, príjemný zážitok.

Prvky Snoezelen sa tak vďaka Nadácii Volkswagen Slovakia stali každodennou súčasťou aktivít našich detí v Domove sociálnych služieb.

 


 

 

 

 


 

Novinky a akcie

Klaun hudobníkom

 

Čítať celý článok...
 
Hraj sa s nami!

Čítať celý článok...
 
Karneval 2020

Čítať celý článok...
 
Charitatívny hokejový zápas

Čítať celý článok...
 
Začiatok roka 2020

Čítať celý článok...

Anketa

Páči sa Vám obsah našej stránky?
 

Kto je online

Máme online 14 hostí 
Prevádzkované na Joomla!.                                                     Vyhovuje špecifikácii XHTML a CSS.