Farebný svet v nás

Domov sociálnych služieb v Detve sa snaží neustále zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb, rozširovať ponuku svojich činností pre prijímateľov sociálnej služby a sledovať aktuálne metódy práce s postihnutými. Uvedené by často nebolo možné bez finančných prostriedkov poskytovaných nadáciami prostredníctvom grantových programov.

 

V septembri 2018 sa v Domove sociálnych služieb začal realizovať dlhodobý projekt „Farebný svet v nás“, ktorý sumou 1990€ podporila Nadácia Volkswagen Slovakia.

V zariadení je už dlhodobo využívaný Snoezelen koncept, ktorý sa osvedčil pri práci s postihnutými deťmi a mládežou každého veku. Rozhodli sme sa tento koncept naplno rozvinúť a využiť ho v našej každodennej práci. Snoezelen slúži v DSS na relaxačné, vzdelávacie i terapeutické účely. Hlavným cieľom Snoezelen je zlepšenie kvality života a rozvoj osobnosti u ľudí s postihnutím.

Snoezelen je metóda vyžadujúca príjemné a upravené prostredie a cielene vytvára širokú ponuku zmyslových podnetov, ktoré pôsobia uvoľňujúco ale aj stimulujúco.

V Domove sociálnych služieb je Snoezelen biela miestnosť využívaná už od roku 2013 s pozitívnym ohlasom. Cieľom projektu „Farebný svet v nás“ bolo rozšíriť koncept vytvorením Snoezelen kútikov – oddychových zón v celom interiéri budovy. Hneď v októbri po zakúpení Snoezelen setu na lôžku sme zriadili prvý kútik. Je prispôsobený a inštalovaný na zdravotnej posteli, slúži hlavne pre imobilné a ležiace deti. Ďalšie kútiky sme vytvárali postupne po zakúpení ďalších komponentov, ako sú vibračné a taktilné pomôcky, aromadifuzéry a závesné kreslá. Snoezelen kútiky sú rozmiestnené v celej budove, aby v rámci denných aktivít slúžili všetkým a navodzovali príjemnú atmosféru.

Pri pobyte v takto upravenom prostredí sa deťom ponúkajú zmyslové stimuly, zaujímavé a jednoduché zároveň, ktoré upokojujú, ale aj vzbudzujú zvedavosť a záujem a vyvolajú v nich nezvyčajný, príjemný zážitok.

Prvky Snoezelen sa tak vďaka Nadácii Volkswagen Slovakia stali každodennou súčasťou aktivít našich detí v Domove sociálnych služieb.

 


 

 

 

 


 

Novinky a akcie

Programovanie Hardware
Čítať celý článok...
 
Deň Zeme

Čítať celý článok...
 
Mikuláš

Čítať celý článok...
 
Šaško a kráľ
Čítať celý článok...
 
Muzikoterapia na slniečku
Čítať celý článok...

Anketa

Páči sa Vám obsah našej stránky?
 

Kto je online

Máme online 9 hostí 
Prevádzkované na Joomla!.                                                     Vyhovuje špecifikácii XHTML a CSS.